Lesarstvo

3-LETNI PROGRAM

Iz prve roke

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna v okviru lesarstva izobražuje dijake že skoraj trideset let. Naš glavni cilj je, da v času šolanja za poklic mizarja pridobijo širok nabor znanj in izkušenj, ki jim po pridobitvi poklica odpre raznolike možnosti. V videoposnetku se predstavi nekaj nekdanjih in trenutnih dijakov, ki svoje veščine pri delu z lesom razvijajo na različne načine.

Osebna izkaznica programa

Teoretične vsebine izobraževalnega programa mizar se izvajajo v šoli, praktični del pouka strokovnih modulov pa v ročni in strojni lesarski delavnici. Poleg obveznih strokovnih vsebin, šola dijakom nudi pester izbor vsebin odprtega kurikuluma. Delavnice, opremo, izdelke, ki jih dijaki izdelajo v času izobraževanja in vsebine odprtega kurikuluma si lahko ogledate v videoposnetku. 

Vpisni pogoji

V program SPI mizar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

V program se ne morejo vpisati kandidati, ki že imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali maturo v programih srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnaziji.

Za več informacij vam je na voljo naša svetovalna delavka Petra Prelc na telefonski številki +386 (0)5 850 10 33 ali preko e-pošte petra.prelc@guest.arnes.si.

Vsebine programa

Predmetnik srednjega poklicnega izobraževanja mizar sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, praktično usposabljanje pri delodajalcu, interesne dejavnosti in odprti kurikulum.

Oglej si predmetnik

Zakaj ravno v Postojno?

 • velike in dobro opremljene lesarske delavnice
 • vsako leto izdelamo avtorski projekt
 • sodoben pristop se odraža v predmetniku
 • izdelava lastnega izdelka za zaključni izpit, ki ostane tvoj
 • restavriranje babičine kredence
 • razvijamo ustvarjalnost, spodbujamo talente in lastne ideje
 • oseben pristop in odprt odnos
 • tekmujemo na državnem tekmovanju Lesarijada
 • učitelji so odlični strokovnjaki, dobri mentorji in vztrajni tutorji
 • dijake spodbujamo k medsebojni pomoči
 • spoznavanje stroke in praksa v tujini
 • pouk zaključimo najpozneje ob 13.40
 • dijaški dom v neposredni bližini
 • dobre prometne povezave
 • odlična malica

 

 

 

Šola ni le pouk

STROKOVNE EKSKURZIJE

Srednja lesarska šola v Postojni z organizacijo strokovnih ekskurzij in sejmov poskrbi, da so naši dijaki na tekočem z najnovejšimi trendi v lesarstvu. Pomembno je, da sledimo sodobnim trendom, ki jih prinaša razvoj tehnologij in materialov. Vsako leto organiziramo strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini, kjer dijaki dobijo dodatno znanje iz prve roke. Šola sodeluje na različnih prireditvah in sejmih, kjer se predstavi z izdelki naših dijakov in dejavnostmi na šoli.

IZJEMNI DOSEŽKI

Srednja lesarska šola v Postojni se ponaša z dolgo tradicijo praktičnega dela, saj z njim dijake spodbujamo ne le k razvoju lesarskih in mizarskih veščin, temveč tudi k samostojnemu obvladovanju poklica in razvijanju samozavesti. Vsako generacijo dijakov, ki so vpisani v program mizar, šola pelje skozi celoten proces ustvarjanja vsaj enega butičnega izdelka z visoko dodano vrednostjo. Pohvalimo se lahko s številnimi izdelki, denimo sodobno oblikovanim lesenim čebelnjakom pred šolo, lesenimi kioski, ki so jih izdelali za občino, paletnim pohištvom, s katerim so opremili sobe v mladinskem hostlu Proteus … Obnavljamo tudi staro pohištvo. Tako so generacije mizarjev sodelovale pri:

 • izdelavi drevaka, čolna na Cerkniškem jezeru
 • izdelavi deblaka ob Snežniškem gradu
 • izdelavi objekta čebelnjaka z apiterapijo
 • Izdelavi lesenih kioskov
 • izdelavi in montaži pohištva dijaških sob v DD SGLŠ Postojna, YH Proteus
 • izdelavi zibelk v sodelovanju z Notranjskim muzejem Postojna
 • izdelavi imenitnega lesenega plovila – čolna Penoboscop 13

TEKMOVANJA

Poleg samostojnih izdelkov in izjemnih dosežkov se dijaki SGLŠ Postojna udeležujejo tudi strokovnih tekmovanj kot sta:

 • Olimpijada poklicev
 • Lesarijada

Olimpijade poklicev  (Evroskills) smo se udeležili dvakrat, leta 2012 pa smo jo tudi zelo uspešno gostili.

Lesarijada (državno tekmovanje lesarskih šol) poteka že od leta 1994. Dijaki so se ponosom in veseljem udeležili vseh 25 Lesarijad, med katerimi smo tri gostili tudi v SGLŠ Postojna. Leta 2019 je na zadnji 25. tradicionalni Lesarijadi v Postojni dijak naše šole v disciplini Intarzija dosegel najboljši rezultat in postal državni prvak.

Erasmus+

Mizarje smo v mednarodne projekte začeli vključevati dve leti nazaj. Dijaki v okviru dvotedenskega praktičnega usposabljanja v Španiji krepijo svoje strokovne in praktične veščine, spoznajo toplino in lagodnost Iberskega polotoka in si tako širijo obzorja, spoznavajo novo kulturo, navade in tudi tuj jezik, se povezujejo s sovrstniki zunaj meja Slovenije in krepijo samozavest in medkulturne kompetence. Dijaki ugotavljajo, da je nepoznavanje jezika le majhna ovira, ki jo s prijaznim nasmehom ob dobro naloženi mizi z lahkoto preskočimo.

 

In ko končam?

Dijaki se zaposlijo v gospodarskih družbah s področja lesnopredelovalne dejavnosti, pri samostojnih podjetnikih s področja lesarstva, v trgovinah s pohištvom ali z materiali za izdelavo in montažo pohištva, samostojno lahko opravljajo mizarsko dejavnost ali kot monterji stavbnega pohištva. Dijaki, ki zaključijo program mizar, so usposobljeni za samostojno, varno, gospodarno in kakovostno izdelavo, sestavljanje in vgrajevanje mizarskih izdelkov in izdelkov stavbnega in bivalnega pohištva, varno delo na lesnoobdelovalnih strojih, načrtovanje in gospodarno izvajanje individualne proizvodnje ter organizacijo lastnega dela.

Dijaki, ki uspešno zaključijo program mizar lahko nadaljujejo šolanje v več različnih izobraževalnih oblikah.

 

 • V programih poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) lesarski tehnik in logistični tehnik. Dijaki lahko nadaljujejo šolanje v PTI programih in si s tem pridobijo V. stopnjo izobrazbe. Šolanje traja 2 leti, zaključi se s poklicno maturo. Dijaki lahko PTI programe obiskujejo redno ali izredno. 
 • V maturitetnem tečaju, ki traja eno šolsko leto. Cilj tega programa je omogočiti dijakom, da z ustrezno pripravo opravijo splošno maturo. Ko dijaki uspešno opravijo splošno maturo, so njihove vpisne možnosti za nadaljevanje šolanja na univerzi izenačene z gimnazijskimi maturanti, kar pomeni, da nimajo vstopnih omejitev.
 • Zaposlitev in opravljanje mojstrskega oziroma delovodskega izpita in nadaljevanje šolanja na višji šoli (VI. stopnja). Dijaki se po končanem triletnem programu lahko zaposlijo in opravijo mojstrski oziroma delovodski izpit ter preizkus znanja iz slovenščine ter matematike ali angleščine na ravni poklicne mature in nadaljujejo šolanje direktno v višji šoli, ne da bi pred tem pridobili V. stopnjo izobrazbe.