Gozdar

3-LETNI PROGRAM

Iz prve roke

Za poklic gozdarja se odloči človek, ki živi in diha z gozdom, a se obenem zaveda tudi vseh odgovornosti in nevarnosti, ki jih delo v gozdu prinaša s seboj. Biti gozdar se tako iz poklica spremeni v način življenja, kot pravi tudi naš bivši dijak Robert Čuk, ki je gozdar že 30 let. Kaj še meni o naši šoli in o gozdarstvu, si oglejte v videoposnetku.

Osebna izkaznica programa

Teoretične vsebine izobraževalnega programa gozdar se izvajajo na Srednji gozdarski in lesarski šoli (SGLŠ) in v specializiranih, tematsko opremljenih učilnicah na strojni postaji. Praktični del pouka se izvaja na šolskem poligonu ter na terenu, dijaki uporabljajo sodobno šolsko opremo. Strokovne vsebine programa so razdeljene na štiri sklope, in sicer gospodarjenje z gozdom, sečnja, spravilo lesa ter izbirne vsebine. Nekaj vsebin, prostorov in opreme si lahko ogledate v videoposnetku. 

Vpisni pogoji

 V program SPI gozdar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

V program se ne morejo vpisati kandidati, ki že imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali maturo v programih srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnaziji.

Za več informacij vam je na voljo naša svetovalna delavka Petra Prelc na telefonski številki +386 (0)5 850 10 33 ali preko e-pošte petra.prelc@guest.arnes.si.

Vsebine programa

Predmetnik srednjega poklicnega izobraževanja gozdar sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, praktično izobraževanje pri delodajalcu, interesne dejavnosti in odprti kurikulum.

Oglej si predmetnik

Zakaj ravno v Postojno?

 • učitelji so odlični strokovnjaki, dobri mentorji in vztrajni tutorji
 • uporabljamo najnovejše stroje, raznolike naprave in orodja
 • izbirni predmeti: arboristika, žičničarstvo, strojna sečnja, gradnja lesenih objektov …
 • oseben pristop in odprt odnos
 • 15 učiteljev stroke svoje znanje nadgrajuje tudi v tujini
 • dijake spodbujamo k medsebojni pomoči
 • spoznavanje stroke in praksa v tujini
 • omogočamo razvoj talentov in zanimivih idej
 • pouk zaključimo najpozneje ob 13.40
 • dobre prometne povezave
 • odlična malica
 • dijaški dom v neposredni bližini

Šola ni le pouk

ARBORISTIKA

Arboristika je v zadnjem času postala ena pomembnejših smeri urbanega gozdarstva. Drevje v mestnem okolju je potrebno s strokovnimi posegi oskrbovati in negovati, saj lahko v nasprotnem primeru naredimo več škode kot koristi. V SGLŠ Postojna se z arboristiko ukvarjajo učitelji, ki so opravili mednarodno priznane licence za arboriste. Svoja znanja nenehno izpolnjujejo na mednarodnih simpozijih v tujini. Zaradi kvalitetnega dela jim je uspelo nekaj projektov in simpozijev pripeljati tudi k nam.

Praktični pouk pri predmetu arboristika je zelo praktično naravnan. Izvaja se na različnih lokacijah, kar omogoča, da je praktični pouk zanimiv in pester. Najboljši dijaki se lahko udeležujejo tudi arborističnih državnih prvenstev, ki so dobra promocija plezalcev za bodoče delodajalce.

TEKMOVANJA

»Evropski prvaki!«

Marsikateri dijak je tiho, včasih pa tudi bolj naglas, razmišljal o uspehu na tekmovanjih. In kaj je lepšega, ko se take sanje uresničijo? Srednja gozdarska šola Postojna je v gozdarskih tekmovanjih sodelovala od nekdaj, ne samo v tekmovanjih lokalnega ali državnega pomena, ampak tudi v tekmovanja svetovnega ranga. Naši dijaki in dijakinje (ja prav ste prebrali, tudi dijakinje gozdarske smeri odlično vihtijo motorno žago) se lahko pohvalijo z izvrstnimi učitelji, kateri jim omogočajo osvojitev tudi najvišjih nazivov na tekmovanjih.

 

Tekmovanja razumemo tudi v smislu razvoja in nadgradnje strokovnih znanj. Takšno je naše najpomembnejše tekmovanje – Evropsko tekmovanje v gozdarskih veščinah za študente in dijake. Na tekmovanju je potrebno pokazati tako veščine ravnanja z motorno žago, kot znanja o gozdnih sestojih, živalih, škodljivcih … Osvojitev naslova prvakov je težka, saj se zanj poteguje okrog 20 gozdarskih šol – iz vsake države lahko sodeluje le ena, najboljša. Srednja gozdarska šola Postojna je v zgodovini teh tekmovanj postavila Slovenijo v izvrsten položaj, saj dosegamo odlične rezultate. Od 17 tekmovanj, smo enajstkrat stali na stopničkah, štirikrat smo bili evropski prvaki!

Pot se ne zaključi na evropski ravni, res pa je, da si prehod na svetovno raven pribori le en mladinec, kateri je član slovenske reprezentance. Tu se izvrstno znajde tudi Janez, učitelj, ki je z dosegom tretjega mesta poskrbel za najvišjo slovensko uvrstitev. Njegove izkušnje so pri treningih nenadomestljive. Da nam gre odlično tudi pri dekletih, je dokazala Ines, ki je postala svetovna podprvakinja.

Močna konkurenca med šolami je tudi na gozdni olimpijadi Alpe-Adria. Tu smo dosegli izjemen zgodovinski uspeh – v Sarajevu je prvič v zgodovini tekmovanja klestila dijakinja. Izjemen uspeh, saj je kleščenje rezervirano le za najboljših 12. Za popoln uspeh pa je dosegla tretje mesto. Med 120 dijaki in dijakinjami je to enostavno vrhunsko. Med posameznimi uvrstitvami pa ima posebno mesto tudi Blaž, ki je postal prvak olimpijade.

Številne izkušnje nam pomagajo tudi pri organizaciji, saj smo skupaj s Slovenskimi državnimi gozdovi organizirali tudi državno tekmovanje gozdnih delavcev. Tudi tukaj smo poželi številne odlične rezultate.

Udeležujemo pa se tudi drugih tekmovanj, ki so bolj ali manj povezana s strokovnimi znanji. Med njimi tudi zabavno tekmovanje iz poznavanja lovstva – Male zelene celice

In ko končam?

Dijaki imajo po zaključku šolanja možnost zaposlitve pri večjih ali manjših izvajalcih del v gozdovih ali pa se samozaposlijo z ustanovitvijo s. p. Za vse dijake, ki prihajajo s kmetij, se odpira tudi možnost razširjanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji za vsa gozdarska dela.

Dijaki, ki uspešno zaključijo program gozdar, lahko nadaljujejo šolanje v več različnih izobraževalnih oblikah.

 • V programih poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) kmetijsko-podjetniški tehnik in logistični tehnik. Dijaki lahko nadaljujejo šolanje v PTI programih in si s tem pridobijo V. stopnjo izobrazbe. Šolanje traja 2 leti, zaključi se s poklicno maturo. Dijaki lahko PTI programe obiskujejo redno ali izredno. 
 • V Srednji gozdarski šoli Postojna se lahko v program gozdarski tehnik vpišejo kot izredni dijaki. Dijaki tako pridobijo V. stopnjo izobrazbe; njihove možnosti za nadaljnje šolanje se izenačijo s tistimi, ki so zaključili srednje strokovno izobraževanje.
 • V maturitetnem tečaju, ki traja eno šolsko leto. Cilj tega programa je omogočiti dijakom, da z ustrezno pripravo opravijo splošno maturo. Ko dijaki uspešno opravijo splošno maturo, so njihove vpisne možnosti za nadaljevanje šolanja na univerzi izenačene z gimnazijskimi maturanti, kar pomeni, da nimajo vstopnih omejitev.
 • Zaposlitev in opravljanje mojstrskega oziroma delovodskega izpita in nadaljevanje šolanja na višji šoli (VI. stopnja). Dijaki se po končanem triletnem programu lahko zaposlijo in opravijo mojstrski oziroma delovodski izpit ter preizkus znanja iz slovenščine ter matematike ali angleščine na ravni