Bolničar/negovalec

3-LETNI PROGRAM

Iz prve roke

Dijaki, ki zaključijo program bolničar – negovalec so usposobljeni, da s pridobljenim znanjem opravljajo svoje poslanstvo – promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za ljudi. Nekateri dijaki se po končanem šolanju programa zaposlijo na različnih delovnih mestih, drugi pa svoje šolanje nadaljujejo. Najbolje svoje vtise in misli o srednji zdravstveni šoli v Postojni in poklicu bolničarja – negovalca predstavijo nekdanji dijaki iz prve roke, ki jim lahko prisluhnete v videoposnetku.

Osebna izkaznica programa

Teoretične vsebine izobraževalnega programa bolničar-negovalec se izvajajo v srednji zdravstveni šoli v Postojni v SGLŠ Postojna, dijakinje in dijaki praktična znanja pridobivajo v specializiranih, tematsko opremljenih učilnicah, ki si jih lahko ogledate v fotogaleriji. 

Pomemben del izobraževanja bolničar-negovalec je tudi prostovoljstvo, za katerega se vsako leto odloči veliko naših dijakov, saj jim to omogoča, da svojo željo po pomoči drugim udejanjajo na raznolike načine.

Prostovoljstvo

Vpisni pogoji

V program SPI bolničar – negovalec se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • osnovno šolo ali
  • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

V program se ne morejo vpisati kandidati, ki že imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali maturo v programih srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnaziji.

Za več informacij vam je na voljo naša svetovalna delavka Petra Prelc na telefonski številki +386 (0)5 850 10 33 ali preko e-pošte petra.prelc@guest.arnes.si.

Vsebine programa

Predmetnik srednjega poklicnega izobraževanja bolničar-negovalec sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, praktično izobraževanje pri delodajalcu, interesne dejavnosti in odprti kurikulum.

Oglej si predmetnik

Zakaj ravno v Postojno?

Šola ni le pouk

Čas po pouku je v naši šoli raznolik. Dijaki se lahko pridružijo ekipi prve pomoči, sodelujejo v številnih wellness dnevih, ki jih pripravimo za stanovalce domov starejših občanov, se urijo pri krožku izdelave domače kozmetike itn. Srednja zdravstvena šola v Postojni se s svojimi dijaki redno udeležuje številnih tekmovanj, ki so pri doseganju dobrih rezultatov uspešni. Vsako leto se prvi letniki udeležijo sejma Narava-zdravje v Ljubljani in nekajdnevnega spoznavnega tabora v naravi. Dijaki tudi sooblikujejo edinstveno prireditev Zdravstvena teče, s katero obeležimo svetovni dan medicinskih sester.

Novoletni vrtiljak

Ko se leto bliža koncu, se dijakinje in dijaki v sproščenem duhu udeležujejo številnih delavnic, ki jih zanje organizirajo učitelji. Lahko poskusijo izdelovati »meme«, pišejo pesmi, pečejo piškote, izdelujejo okraske ali voščilnice, se udeležijo pohoda, drsanja v centru Postojne ali zavijajo praznična darila. Na ta dan se po šoli razlega smeh in mladostna navihanost doseže vsak kotiček šole.

Projekti

Dijaki programa bolničar-negovalec se udeležujejo številnih projektov, ki jih organizira šola. Dijaki so prisotni na raznolikih aktivnostih, pripravljenih za stanovalce domov starejših občanov (telovadba s starostniki, dnevi dobrega počutja, pedikura, masaža). Sodelujejo v ozaveščanju prebivalstva o zdravem načinu življenja. Med starejše ljudi vnašajo radost in smeh.

Tekmovanja

Srednja zdravstvena šola v Postojni je prostor, kjer razvijamo zdrav tekmovalni duh, kjerkoli že tekmujemo – tako v športu kot tudi v znanju splošnih predmetov in stroki. Širok spekter tekmovanj, ki se ponuja dijakinjam in dijakom, spodbuja njihovo zanimanje za poglobljeno spoznavanje in širjenje znanja iz predmetov oziroma aktivnosti, kjer je tekmovanje organizirano. Naši dijaki so nosilci številnih priznanj in vsako leto posežejo po najžlahtnejših priznanjih na strokovnih tekmovanjih – tekmovanju za priznanje Angele Boškin in iz znanja o sladkorni bolezni.

Zdravstvena teče

Svetovni dan medicinskih sester tudi dijaki programa bolničar-negovalec obeležijo s tekom po postojnskih ulicah in številnimi vzporednimi dogodki ter s tem uresničujejo eno od temeljnih nalog medicinskih sester – promocijo zdravja. Medse povabijo ravnateljico, župana občine Postojna in bodoče kolege iz zdravstvenih in drugih ustanov. Med tekom se ustavijo v zdravstvenih domovih, bolnišnici, domovih starejših, reševalni postaji in pri gasilcih.

In ko končam?

Dijaki se lahko zaposlijo v domovih starejših občanov, varstveno delovnih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah in podobnih ustanovah.

Dijaki, ki uspešno zaključijo program bolničar-negovalec, lahko nadaljujejo šolanje v več različnih izobraževalnih oblikah:

  • v programih poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) zdravstvena nega in logistični tehnik. Dijaki lahko nadaljujejo šolanje v PTI programih in si s tem pridobijo V. stopnjo izobrazbe. Šolanje traja 2 leti, zaključi se s poklicno maturo. Dijaki lahko PTI programe obiskujejo redno ali izredno.
  • V maturitetnem tečaju, ki traja eno šolsko leto. Cilj tega programa je omogočiti dijakom, da z ustrezno pripravo opravijo splošno maturo. S tem so njihove vpisne možnosti za nadaljevanje šolanja na univerzi izenačene z gimnazijskimi maturanti, kar pomeni, da nimajo vstopnih omejitev.
  • Zaposlitev in opravljanje mojstrskega oziroma delovodskega izpita in nadaljevanje šolanja na višji šoli (VI. stopnja). Dijaki se po končanem triletnem programu bolničar-negovalec lahko zaposlijo in opravijo mojstrski oziroma delovodski izpit ter preizkus znanja iz slovenščine ter matematike ali angleščine na ravni poklicne mature in nadaljujejo šolanje direktno v višji šoli, ne da bi pred tem pridobili V. stopnjo izobrazbe.